Fairtrade criteria

Wanneer Fairtrade gemeente?

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat een gemeente bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. Als lokale gemeenschap kun je de titel Fairtrade Gemeente bemachtigen.
De landelijke organisatie van de campagne Fairtrade Gemeenten hanteert zes campagnecriteria.
Een gemeente ontvangt de titel wanneer de lokale gemeenschap voldoet aan zes campagnecriteria.

De lokale werkgroep stimuleert fairtrade en neemt actief die initiatieven om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en behouden.

zes-fairtrade-criteria

Keurmerken

De landelijke organisatie van de campagne Fairtrade Gemeenten erkent voor criteria 1 t/m 5 de volgende keurmerken:
Fairtrade keurmerken

De drie P’s van duurzaamheid

Producten die dit keurmerk dragen garanderen dat deze producten onder eerlijke voorwaarden worden verhandeld met respect voor mens en milieu. Deze keurmerken houden allen rekening met de drie p’s van duurzaamheid: people, planet, profit.

Voor criterium 6 worden ook nog de volgende keurmerken erkent:
Fairtrade Keurmerken - zes criteria

De landelijke organisatie controleert aan de hand van aan te leveren gegevens of gemeenten (blijven) voldoen aan deze criteria.