Gemaakte keuze van inzet in 2016:

Fairtrade en het Vlaardings Energie Collectief

Fairtrade en het Vlaardings Energie Collectief

In 2016 is een aantal werkgroepleden vanuit Fairtrade mee gaan doen in het Vlaardings Energie Collectief.

De werkgroep vond dit een goede keuze, omdat goed met de wereld omgaan één van de doelstellingen is van Fairtrade. Door onze manier van leven nu verandert het klimaat. Om de gevolgen hiervan te beperken moeten we minder CO2 uitstoten. Dit kan door het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en hier “groene” energie voor af te nemen of door zelf op te wekken. Dit is slechts één voorbeeld, maar u kunt er zelf vast ook een aantal verzinnen. Zelf energie opwekken zal ons dagelijks doen en laten nauwelijks veranderen. Maar je zult maar boer zijn en koffie of thee verbouwen in een derde-wereld land, waar de klimaatverandering nu al voelbaar is. Het kan zo maar zijn dat je moeizaam opgebouwde plantage ineens geen vruchten of blad meer dragen, en dat je zonder inkomen komt te staan, omdat er geen ruimte was om enige reserve op te bouwen.

De gemaakte keuze zal zeker invloed hebben op onze traditionele activiteiten voor Fair Trade.

Bewaren

Bewaren

Bewaren