Geslaagde viering Vlaardingen 5 jaar Fair Trade gemeente op 11 november 2015

’s Middags aan twee VMBO-groepen van het Geuzencollege in Holy de eer om vijf jaar Fair Trade Vlaardingen te mogen meevieren. De aftrap van deze Fair Trade les was voor wethouder Ruud van Harten die ondermeer duurzaamheid en milieu in zijn portefeuille heeft. Hij benadrukte dat Fair Trade, eerlijke handel, niet alleen van de gemeente is.
We moeten er allemaal bij het kopen van producten op letten dat ze bijvoorbeeld eerlijk zijn gemaakt, zonder kinderarbeid, met een fatsoenlijke prijs voor de boeren en met aandacht voor het milieu.

11 nov. 2015 - feest 5 jaar FairTrade Vlaardingen

11 nov. 2015 - feest 5 jaar FairTrade VlaardingenJochum Veerman van Fairtrade Nederland hield vervolgens een boeiende inleiding waarbij hij nadere uitleg gaf over Fair Trade.
Leuk was dat de leerlingen chocola mochten proeven, zowel Fair Trade als niet Fair Trade met de vraag of ze verschil merkten. De uitkomsten waren niet eenduidig….
’s Avonds was het de beurt aan iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid en Fair Trade. Op het lyceum VOS luisterden ruim dertig belangstellende eerst naar een inleiding van Wigger Verschoor van Urgenda, de organisatie die met succes procedeerde tegen de Staat omdat de overheid te weinig maatregelen neemt om de CO-2-uitstoot te beperken: in heel Europa is Nederland het op België en Malta na, slechtst presterende land! ‘s Middags was Wigger al in de Windwijzer, waar hij adviezen gaf over energie- besparing in (kerk)gebouwen; hij bood aan ook verder mee te denken. Vervolgens legde wethouder Van Harten nog eens uit waar Fair Trade over gaat.

Na de inleidingen werd in een grote kring gediscussieerd met de aanwezigen onder leiding van burgemeester Bert Blase. Belangrijkste uitkomst: er is heel veel belangstelling voor een op te richten coöperatie om duurzame energie te produceren in Vlaardingen. De gemeente zal betrokkenen voor een bijeenkomst op 11 december bij elkaar roepen. Een ieder kan mee doen om het initiatief verder uit te werken, maar later aanhaken is ook mogelijk. De avond werd afgesloten door de voorzitter van de werkgeroep Fair Trade Vlaardingen, Ada Pellearts, die terecht nog eens de belangen van de Derde Wereld naar voren bracht, mede in relatie tot de klimaatproblematiek. Een geslaagde avond!
11 nov. 2015 - feest 5 jaar FairTrade Vlaardingen