IKV kondigt Dag van de Duurzaamheid aan

In 2013 besteedde het blad van de Industriële Kring Vlaardingen (IKV) meerdere keren aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Onder nemen (MVO), Fairtrade en Duurzaamheid.
Hieronder een artikel die de Dag van de Duurzaamheid aankondigt die 10 oktober gehouden zal worden in de Kroepoekfabriek.

Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2013, U komt toch ook?

Het duurt nog even voordat het 10 oktober is, maar het is voor ondernemers en burgers goed die datum alvast in de agenda te noteren voor een spetterende manifestatie in de Kroepoekfabriek. Die datum is de jaarlijkse dag van de duurzaamheid en die zal in elk geval in Vlaardingen niet ongemerkt voorbij gaan.

Geïnitieerd door de werkgroep Fair Trade van het Platform Ander Vlaardingen (PAV) is een enthousiaste groep vertegenwoordigers vanuit gemeente, bedrijfsleven, woningbouwverenigingen, onderwijs en de Kroepoekfabriek druk bezig met de samenstelling van het programma voor de dag.

Het doel van die dag is om op een aantrekkelijke manier te laten zien dat duurzaamheid loont, zowel voor het bedrijfsleven als voor burgers en dus ook voor jongeren. Juist vanwege dat laatste was al snel iedereen enthousiast over de fantastische locatie van deze manifestatie: de Kroepoekfabriek.

Er wordt nog volop gewerkt aan de precieze invulling van de dag, maar de grote contouren worden langzaam maar zeker zichtbaar.

Ondernemers
De dag wordt gestart met een lunch voor zo’n 70 sponsoren van de Kroepoekfabriek. Vervolgens is de middag specifiek gericht op ondernemend Vlaardingen.

Het doel is inspiratie op te doen en informatie uit te wisseling over hoe duurzaam ondernemen de positie van ondernemers op de markt kan verbeteren. Daartoe is er veel praktische informatie beschikbaar van plaatselijke bedrijven die duurzame producten op de markt brengen. Producten die ook andere ondernemers direct kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering of in de producten die ze op de markt brengen.
Er zijn stands en korte presentaties van diverse bedrijven waarin heel praktische tips worden gegeven die direct voor iedereen toepasbaar zijn. Ook zal een nationaal bekende spreker worden uitgenodigd voor een inspirerende algemene inleiding. Er zullen concrete handreikingen komen voor thema’s als duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie- en kostenbesparing, klimaatbewust ondernemen, toepassen van instrumenten als de CO2- prestatieladder en -footprint, “lean and green” ondernemen, gebruik van Fairtrade producten, duurzame mobiliteit, keurmerken, circulaire economie (hergebruik en afvalreductie) en financiering.

Daarnaast zal op deze middag naar verwachting door de gemeente de Duurzame Marktplaats Vlaardingen officieel worden bekend gemaakt en gepresenteerd. In deze marktplaats, een alliantie tussen gemeente, bedrijfsleven en burgers, worden vraag en aanbod naar duurzaam handelen bij elkaar gebracht. Het gaat daarbij onder meer om het stimuleren van energiebesparing en andere vormen van duurzaam produceren en consumeren. Zo daagt de gemeente bedrijven uit zoveel mogelijk energie te besparen. De beste afspraak met de gemeente daarover, omgezet in een concreet bedrijfsplan, wordt beloond met € 3.000 voor uitvoering van de in het plan omschreven maatregelen. Op deze middag zal de beste deal officieel worden bekend gemaakt door de wethouder voor duurzaamheid, Jan Robberegt. En tot slot, als afsluiting wellicht een IKV-borrel!

Burgers, jongeren
Het avondgedeelte is specifiek gericht op burgers (tot halverwege de avond) en jongeren (vooral daarna).
Ook voor deze groepen is informatie van de bedrijven die zich in middag gedeelte specifiek hebben gepresenteerd voor andere bedrijven heel belangrijk. Vanuit de stands en presentaties zullen praktische tips en tricks worden gegeven maar dan specifiek voor de bewoners van Vlaardingen. Vaak willen mensen wel het nodige doen, maar moeten ze net even over de drempel worden geholpen met goede aansprekende voorbeelden. Daarbij is ook de marktplaats van de gemeente belangrijk. Daarbij realiseert de gemeente zich dat via energiebewust gedrag door bewoners heel veel milieuwinst is te behalen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het toepassen van zonnepanelen, goede isolatie, gebruik van energiezuinige apparaten, elektrische auto’s etc. Maar ook minimaliseren en goed scheiden van afval, voorkomen van zwerfafval zijn belangrijk voor een duurzame omgeving.

En tot slot: de jeugd heeft de toekomst!
Voor jongeren moet milieubewust gedrag een soort vanzelfsprekendheid worden. Dus ook voor deze doelgroep zal in het tweede deel van de avond met een paar aantrekkelijke acts en presentaties de boodschap worden gebracht: geen toekomst zonder duurzaamheid en dat begint bij je zelf!