Industriële Kring Vlaardingen over MVO en Fairtrade

In 2013 heeft op initiatief van de werkgroep Fairtrade in ieder blad van de IKV (Industriële Kring Vlaardingen) een artikel gestaan over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheid of Fairtrade.

Hoe Maatschappelijk Verantwoord Onderneemt u?

Vlaardingen is sinds 2010 officieel Fairtrade Gemeente. Dat betekent dat het Platform Ander Vlaardingen in samenwerking met de gemeente een aantal bedrijven op allerlei manieren stimuleert dat winkels en horeca zoveel mogelijk producten verkopen die via eerlijke handel zijn ingekocht. Ook dat bedrijven, de gemeente zelf en organisaties als scholen, kerken, verenigingen enz. zo veel mogelijk “Fairtrade” producten gebruiken. En last but not least dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt bevorderd.

Wij als consumenten, ondernemers en overheden hebben indirect een heel belangrijke rol bij de manier waarop producten worden gemaakt. Dan gaat het niet alleen om producten uit de Derde Wereld die al dan niet met kinderarbeid, onder gevaarlijke omstandigheden (denk aan de verschrikkelijke brand in een naaiatelier in Bangladesh waarbij laatst 112 mensen omkwamen), tegen een veel te laag loon of met grote milieuvervuiling worden gemaakt. Ook in Nederland en dus ook in Vlaardingen is de vraag of bij bedrijven wel sprake is van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maar ook overheden, scholen, kerken, verenigingen enz. moeten zich terdege bewust zijn welke producten zij inkopen. Door ons steeds kritisch af te vragen of productie en producten die we inkopen voldoen aan eisen van Fair Trade, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaam Inkopen, bepalen wij dus indirect welke producten wel en welke niet op de markt komen.

IKV over MVO en Fairtrade

Fairtrade
Het Platform Ander Vlaardingen (PAV, een samenwerkings-verband van lokale groepen die zich inzetten op het gebied van Milieu, Ontwikkelingssamenwerking, Mensenrechten en Vrede) doet samen met de Gemeente Vlaardingen hun best om Fairtrade te stimuleren.
Naast het PAV en de gemeente zijn ook mensen uit het bedrijfsleven aangehaakt. Dit is ook een voorwaarde om de titel Fairtradegemeente te verwerven. Want de titel hangt niet aan het statuut gemeente, maar aan alle inwoners en bedrijven. Er worden dus al op veel plaatsen Fairtradeproducten verkocht en gebruikt. Na het verwerven van de titel was de klus niet geklaard. Er behoort aan gewerkt te blijven worden, voorwaarde om jaarlijks opnieuw de titel te mogen behouden. Tot nu toe is dat steeds gelukt.
Bij Fairtrade gaat het om producten, die geproduceerd zijn in Ontwikkelingslanden. Deze producten krijgen de nominatie als er met voldoende rekening wordt gehouden met People, Planet en Profit (de 3 P’s). Bij het profit deel is, naast eerder genoemde elementen als extra toegevoegd, dat er altijd een bodemprijs wordt betaald, waardoor de producent of de kleine boer voldoende inkomen genereert om in eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Door deze producten te kopen, geven we direct aan deze mensen zelf ontwikkelingsgeld.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Uiteraard komen niet alle producten uit een ontwikkelingsland. Ook als een product in onze eigen land geproduceerd wordt of een bewerking ondergaat of in een ander westers land horen hier ook de 3P’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij.

Bij People gaat het om prestaties op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met haar personeel en hoe presteert het bedrijf op het gebied van de maatschappij in ruimere zin? Thema’s die hier spelen zijn bijvoorbeeld mensenrechten (zoals respect voor lokale gemeenschappen en inheemse volkeren), arbeidsrechten (zoals verbod op dwangarbeid, vrijheid van vakvereniging), omkoping en fraude, kinderarbeid, (leefbaar) loon, man-vrouw verhoudingen, armoedevraagstuk, discriminatie, medezeggenschap.

Bij Planet gaat het over de vraag hoe een bedrijf haar verantwoordelijkheid oppakt ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap. Milieuzorg, ketenbeheer, eco-efficiëncy, schoner produceren, duurzame technologieontwikkeling en duurzame bedrijventerreinen zijn hier voorbeelden van. Er zijn een groot aantal verdragen en conventies die beschrijven welke verantwoordelijkheden ondernemingen hebben voor de effecten van hun activiteiten op lucht, water, bodem, klimaat, ecosystemen, biodiversiteit en gezondheid.

Bij Profit gaat het niet alleen om de pure financiële prestaties van de onderneming (winst, omzet en dergelijke), maar ook om sociaal- economische zaken. Hier spelen thema’s als: werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten. Maar denk ook aan zaken als bescherming van de positie van kleine producenten, belastingafdracht in het land waar de bedrijfsactiviteiten werkelijk plaatsvinden en winsten werkelijk gerealiseerd worden, geen prijsmanipulatie aan de grens om belasting of handelstarieven te ontwijken.

Wat kan ik daar als Vlaardingse ondernemer mee?
Best wel veel, maar natuurlijk stap voor stap want MVO beslaat een heel breed terrein. Wat u zou kunnen doen is binnen uw eigen bedrijf nagaan:

  • Wat voor voorwaarden stelt u aan uw inkopen, let u daarbij op aspecten van Fair Trade, MVO, duurzaamheid in algemene zin enz.?
  • Hoe werkt u bij de productie in uw eigen bedrijf, in hoeverre let u daarbij op deze aspecten?
  • Hoe gaat het bij uw interne bedrijfsvoering, uw kantine, de schoonmaak, de inkoop van kantoorartikelen, meubilair etc.

Het beste is om een beleidsplan te maken waarin u deze aspecten onderzoekt en waarbij u jaarlijks uw doelen stelt.
En natuurlijk u hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Er zijn heel veel websites waarop u heel veel relevante informatie kunt vinden, zoals:
www.mvonederland.nl / www.degroenezaak.nl / www.fairtradegemeenten.nl / www.pianoo.nl/duurzaam-inkopen / www.platformandervlaardingen.nl/

Graag is de werkgroep Platform Ander Vlaardingen bereid met u nader in gesprek te gaan.
Desgewenst kunt u per mail contact opnemen met Ada Pellearts.