Wat zijn de wensen van de Fairtrade werkgroep Vlaardingen in het kader van de stadsagenda 2015?

1e wens:

Dat bij gemeentebestuurders en -ambtenaren het gedachtegoed van Fair Trade en duurzaamheid, breed gedefinieerd, binnenkort in de genen verankerd zit en dus een integraal onderdeel van zijn/haar denken en handelen gaat uitmaken.

Het gaat er om dat alle relevante aspecten worden meegewogen en wel met name:

  • internationale sociale voorwaarden en andere Fair Trade uitgangspunten;
  • goede zorg voor integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  • milieu en energie inclusief het sluiten van kringlopen.
2e wens

Dat het vanzelfsprekend is dat zowel ondernemers als consumenten alle relevante duurzaamheidscriteria meenemen mede omdat de gemeente altijd het goede voorbeeld geeft;

3e wens

Dat een Fairtrade werkgroep niet meer nodig is omdat duurzaam handelen, inkopen en consumeren voor overheid, consumenten en bedrijfsleven vanzelfsprekend zijn geworden.

Om e.e.a. te bereiken is onder meer een permanente educatie nodig van bestuurders en ambtenaren.